Provintsiya Star

Provintsiya Star
Year of birth: 2019
Breed: Orlov-Rostopchin breed
Sex: Кобыла
Height at the withers: 165
Color:
Parents: Vizborn - Pamphylia
Ask
Starozhilovskiy stud farm