Velichaviy Star

Velichaviy Star
Year of birth: 2019
Breed: Orlov-Rostopchin breed
Sex: Жеребец
Height at the withers: 170
Color:
Parents: Vobrazimiy-charodeyka
Ask
Starozhilovskiy stud farm